Image

Проф. Венета Вичева – живот, отдаден на изкуството

Родена в Шумен на 7 април 1931 г., отраснала в семейството на музиканти, закърмена с магията на музиката, Венета Томова Вичева е един от бележитите български хорови диригенти. Творческата и дейност е изцяло свързана с хоровото изкуство – дългогодишен диригент на смесен хор „Родни звуци” и основател на детския хор „Бодра песен”, създател на Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”, академичен преподавател и инициатор за откриване на специалността „Музикална педагогика” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Проф. Венета Вичева

Любовта и към музиката я среща с хоровото изкуство още в гимназията, когато започва да пее в училищния хор и е редовна хористка в градския хор „Родни звуци”. Началото на диригентската и дейност започва през 1948 г., когато диригентката на гимназиалния хор е възпрепятствана да дирижира училищния хор на концерт на шуменските училищни хорове и Венета Вичева поема дирижирането на хора.

След завършване на гимназия, през 1950 г., Венета Вичева е приета в Музикалната академия в София със специалност „Пиано”. През 1951 г. се създава първия в България хорово-диригентски клас и В. Вичева се прехвърля в специалност „Хорово дирижиране”. През 1956 г. тя е дипломиран диригент и започва своята първа професионална работа в град Дупница като диригент на смесен хор „Рилски звуци” и като директор на Музикалната школа към читалище „Зора”. Поставя няколко оперети, които се радват на голям успех.


Проф. Георги Димитров и студентката Венета Вичева пред първия хорово-диригентски клас

Венета Вичева работи в Дупница до 1961 г., когато получава покана от родния Шумен да поеме дирижирането на градския хор „Родни звуци”. Тази покана тя приема без колебание. Две години по-късно, на 5 декември 1963 г. основава детски хор „Бодра песен”.

В списъка на изнесените концерти на хор „Родни звуци” и детски хор „Бодра песен” стоят заглавията на стотици песни свързани с родния край и историята. Хор „Бодра песен” се нарежда сред първенците в детското хорово изкуство в страната с многобройни отличия от национални и международни фестивали. През 2004 г. и 2015 г., измежду 1750 състава, „Бодра песен” е удостоен от Хоровата федерация към Европейския съюз със званието „Посланик на Европейската култура”.

По инициатива на Венета Вичева през 1971 г. се организират и провеждат Национални ученически хорови празници на името на Добри Войников, който през 1858 г. създава първия в страната ученически многогласен хор и така се поставя началото на многогласното хорово пеене в България. От 2011 г. празниците прерастват в Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”.

В мемоарната си книга „Тази магия – хоровото изкуство” Христо Арищиров пише за Венета Вичева: „Рядко се среща толкова мотивиран човек и толкова загрижен да защити вече съществуващите традиции, както и да търси нови художествени стойности…Невероятното и трудолюбие, нетърпящата възражение взискателност, обаятелното и човешко присъствие и не на последно място – диригентските и качества, послужиха като буксир за всички хорове в града и региона. Шуменската хорова култура отново зае полагащото и се място.

Проф. Венета Вичева твори и работи над 50 години като диригент в хоровото изкуство. За големия и принос в обогатяването на музикалните традиции на родния и град е обявена за „Почетен гражданин на Шумен”. Почива на 12 април 2013 г.

27

Източници:

Арищиров, Христо. Тази магия – хоровото изкуство / Христо Арищиров. – Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2004

Вичева, Венета Томова и др. Разкажи ми песен / Венета Вичева, Светлин Пламенов; Състав. на библиогр. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2007

Ковчазова, Виктория. Професор Венета Вичева и смесен хор “Родни звуци” – половин век от един живот / Виктория Ковчазова. // Естетически ценности и възпитание : Материали от кръгла маса, Шумен, 9 април 2016 / Ред. кол. Дарина Василева и др. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016

Узунова, Деница. Венета Вичева и ролята й за утвърждаването на град Шумен като люлка на детско-юношеското хорово пеене / Деница Узунова. // Естетически ценности и възпитание : Материали от кръгла маса, Шумен, 9 април 2016 / Ред. кол. Дарина Василева и др. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016

Прочетете още

Левски в Шуменско

Като личност и революционер Левски е уникално историческо явление. У него намират щастливо съчетание множество най-прекрасни човешки качества, които го извисяват като професионален майстор...

32 прочети повече