Image

Къщата на братя Куцарови

По възрожденската улица „Араста” (дн. ул. „Цар Освободител”), намираща се югоизточно от църквата „Свето Възнесение” са живели едни от най-заможните семейства и поколения видни личности. Това е улица на предприемачи, търговци, дарители, на първите театрали, на бележити педагози, на изтъкнати музиканти и композитори, на кметове, министри, революционери. Тук са и техните домове, изградени още през епохата на Възраждането и оставили своя отпечатък върху облика на Шумен. Днес повечето от тях са обявени за паметници на културата, като част от българското архитектурно наследство, други от тях са съборени.

На чаршията Араста бакалите и търговците на колониални стоки имали дюкяни. С тази цел е строена и една от двете къщи на братята Янко и Костаки Куцарови. Тя е от типа чаршийска, строена последните години преди Освобождението, вероятно около 1872 г. Тя е двуетажна симетрична сграда, застроена на уличната линия. Приземната част се състои от три еднакви дюкяна, използвани с търговска цел, на чиито врати и прозорци са поставени железни капаци. Приземието е с масивни каменни стени. Отзад е разположена изба, която обслужва жилищния етаж и има външен вход.

Поради голямата денивилация дворното ниво е с 3,50 м над уличното. Достъпът в жилищния етаж е откъм двора, където къщата е повдигната на висок цокъл. Дворът е ограден отвсякъде с високи зидове и постлан с плочи, като само в югоизточния ъгъл е оформена малка градина.

Фасадата е разделена на две с корниз. Вторият етаж се състои от голям салон, който води към четири големи помещения – три стаи и една кухня. Те имат опростено вътрешно оформление. Конструктивно къщата е изградена в два пояса. Приземието е с масивни каменни стени, а етажът е изцяло паянтов. Етажната фасада изпъква преди всичко с издадения кобиличен еркер. Смята се, че е възможно сградата да е строена от чужденец, тъй като част от елементите са чужди на нашите майстори.

В края на 60-те години на XIX в. в Куцаровата къща се помещава втората аптека открита в Шумен по това време от унгарския емигрант Георг Силаги. През своя 15-годишен престой Силаги се приобщава към живота на шуменци. Близък другар е на председателя на шуменския революционен комитет – Панайот Волов. Тяхната дружба се поражда от сходните им интереси – в областта на фармацията, но най-вече в революционните възгледи и дела. Георг Силаги става член на читалище „Арх. Михаил” и активно участва в театралното дело в Шумен през 70-те години на XIX век.

Като цяло външния изглед на Куцаровата къща е изграден и съобразен с общото силуетно изграждане на някогашната улица „Араста”.

35

Източници:

Ангелова, Рашел Шалом. Шуменски възрожденски къщи : [Монография] / Рашел Ангелова ; Отг. ред. Г. Кожухаров. – София : БАН, 1965 .

Араста – началото на едно завръщане. – Шумен : ОП за туризъм Мадарски конник, 2014.

Недев, Недко Хинев. Араста : [Спомени за Шумен] / Недко Недев. – Шумен : С. Николов, 2003.

Прочетете още

Д-р Иван Карамихайлов – първият български хирург, признат за „народен лекар”

Д-р Иван Михайлов Карамихайлов е един от създателите на хирургията в България, първият цивилен ръководител на редица военномедицински болници по време на Балканската и...

19 прочети повече