Image

Разгледай снимката Към публикацията

Мъжката гимназия

Учебната сграда, строена за Мъжка гимназия е една от емблематичните сгради за Шумен. През своето надвековно съществуване, тя е сменяла своето предназначение, ставайки свидетел на редица промени и различни съдби свързани с историческите превратности. По време на войните е реквизионен склад, болница, била е щаб и комендантство. Днес в нея се помещава Хуманитарната гимназия. Идеята…

6 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Базовото училище

Второ основно училище „Д-р Петър Берон” е създадено през 1921 г., когато Висшия педагогически  курс в град Шумен се обявява като самостоятелен учителски институт за прогимназиални учители. За неговите практически нужди се създава специално прогимназиално училище под името Шуменска държавна образцова прогимназия. Първоначално прогимназията се е помещавала в западното крило на долния етаж на Шуменската мъжка…

4 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Нанчова гимназия

През 1891 г. Общинското трикласно педагогическо училище и трикласното девическо училище се сливат в една девическа гимназия с шест класа, която приема името на своя благодетел Нанчо Попович и става Общинска девическа Нанчова гимназия, защото започва да използва фонда на благодетеля си, специално създаден за издръжка на училище„за възпитанието на девиците като бъдещи гражданки, майки…

17 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Първото класно девическо училище в България

След Кримската война броят на новооткритите девически училища бързо се увеличава. След продължително отсъствие от града, през 1856 г. Сава Доброплодни се завръща като главен управител на шуменските училища. Той, заедно със Сава Филаретов основават както мъжкото, така и девическото класно училище в Шумен. Така през 1856 г. се открива първото българско класно девическо училище….

11 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Взаимно девическо училище в Шумен

През първата половина на XIX век Шумен се издига като голям икономически и културен център с добре развити занаяти и търговия. С тях се разкрива необходимостта от ново светско образование. По инициатива на общината се създава светско взаимно девическо училище, с което се задължават всички организации на еснафа да отделят част от своите приходи за…

7 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Първото девическо килийно училище в Шумен

През първите векове на османското владичество единствените места, където са се запазили и поддържали традициите на българската писменост, били килийните училища. Първоначално се създават към църквите и манастирите, в които се подготвят свещенослужители и църковни певци. По-късно в градовете се появяват и светските килийни училища, чрез които писмеността започва да прониква между търговци и занаятчии…

5 прочети повече
Зареди още

Рубрики

назад напред

Личности

 • Военно дело
 • Здравеопазване
 • Икономика
 • Култура и образование
 • Наука
 • Политика

Любопитно

 • Забавни факти
 • Обяви от старите вестници
 • Реклами от старите вестници
 • Съобщения от старите вестници

Места

 • Забележителности
 • Институции организации и др
 • Местности
 • Стопанство
 • Улици и квартали

Снимки от Шумен

Събития

 • Значими
 • Любопитни