Image

Разгледай снимката Към публикацията

В Шумен е поставено началото на оперетата в България

Никога едно изкуство не се появява на празно място само под влияние на модно увлечение. Както всяко изкуство, така и оперетното има дълбоки корени в живота на хората и има своя предистория. В края на 19 в. в Шумен са живи културните традиции от Възраждането. Не е заглъхнало и музикалното дело. То е подето от…

6 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Първата телеграфна служба, създадена на базата на първия телеграф в турската империя

След Освобождението в България няма модерни за времето си съобщения, но за кратко време съобщителното дело получава добро развитие. Съобщенията са фактори в просветното, политическото и икономическото развитие на един народ. Шумен има съобщителни средства още през възрожденската епоха. Известното досега най-старо писмо, пренесено по българските земи е от Шумен за Цариград и датира от…

7 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Освобождението на Шумен

Ако 3 март 1878 г. е Великият ден на България, то Шумен прибавя към него своя Велик ден – 18 юли – денят, в който през същата година градът окончателно се избавя от турското иго. В навечерието на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., турското командване съсредоточава своите главни сили в крепостния четириъгълник Русе – Силистра…

4 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Възникване на първата българска община

Създаването и дейността на българската община е една от най-важните изяви на българския народ през Възраждането. Общините в нашите земи, в това число и в Шумен, стават основни фактори за развитието на просветното дело, за укрепване и запазване на народностното съзнание и традиции, както и в борбата за църковно-национална независимост. Като град с голямо стратегическо…

6 прочети повече
Разгледай снимката Към публикацията

Първият учителски събор в Шумен – 1873 г.

Въпреки положителното отношение на православната църква към народното просвещение и пряката зависимост на българския църковен живот от ръководството на Вселенската патриаршия, новобългарското образование възниква и се развива отделно и независимо от официалната църковна власт. Това се дължи на обособеното място на българския народ в християнската общност на Османската империя, където той е лишен от национална…

6 прочети повече
Зареди още

Рубрики

назад напред

Личности

 • Икономика
 • Култура и образование
 • Наука
 • Политика

Любопитно

 • Забавни факти
 • Обяви от старите вестници
 • Реклами от старите вестници
 • Съобщения от старите вестници

Места

 • Забележителности
 • Институции организации и др
 • Местности
 • Стопанство
 • Улици и квартали

Снимки от Шумен

Събития

 • Значими
 • Любопитни