Image

Велико Дюгмеджиев – музикален педагог и диригент. Основател на българската опера

Роден е в Шумен на 5 април 1877 г. в семейството на заможния български търговец и музикант Димитър Великов Дюгмеджиев (1832-1884). Наследява музикалните си интереси от своя баща, който е един от най-добрите ученици и пръв цигулар в основания през 1850 г. от унгарския емигрант Михай Шафран – Първи български оркестър.

Велико Дюгмеджиев

Дейността на Велико Дюгмеджиев е тясно свързана с развитието на оркестъра и камерната музика в Шумен през първата половина на ХХ век. Първоначалното си образование получава в родния си град. Първите си уроци по цигулка взема при Анастас Стоянов, баща на професорите по музика Андрей и Веселин Стоянови. Средното си образование завършва в Шуменското окръжно педагогическо училище през 1894 г. На следващата година заминава за Дрезден, където учи в Кралската консерватория по музика и театър – специалност цигулка.  

Завръщайки се в Шумен през 1898 г. става основател и пръв диригент на хора при музикално-певческо дружество „Родни звуци”. През учебната 1898–1899 г. е назначен за учител по музика в Българската гимназия в Солун. Учителстването му там е свързано с първите му прояви в областта на инструменталната музика, когато създава и първия български ученически оркестър. 

През 1903 г. оркестърът изпълнява под негово диригентство „Първа българска рапсодия” от Кришман. На пианото е 13-годишният Андрей Стоянов. Тогава за първи път в града ни звучат симфонии от Хайдн и Моцарт в изпълнение на ученическия оркестър.

Мъжки хор “Родни звуци” – 1901 г.

Първите си композиционни опити Велико Дюгмеджиев прави още като студент в Дрезден. През 1898 г. започва да пише балета „Русалка” по поемата на Иван Вазов „В царството на самодивите”. Това е един от първите опити на български композитор в областта на музикално-сценичните жанрове. Голяма художествена и историческа стойност има неговата „Тържествена увертюра”, посветена на откриването на Народния театър в София.

На 20 май 1906 г. под ръководството му се слага началото на т. нар. „приказна оперета” в страната. На сцената на читалище „Архангел Михаил” се играе детската оперета „Червената шапчица” от Франц Абт, в която участват курсисти и ученички от Шуменското педагогическо училище.

Година по-късно Дюгмеджиев полага началото на камерната музика в нашия град с основаването на известния камерен „Пиано-септет”, който се явява като подготвителен период за поставяне началото на оперетата в България. Музикалната формация съществува под това название до 1909 г., но съставът продължава да съществува и през 1910–1911 г.

Едно от най-значимите събития в живота на музиканта е основаната от него през 1914 г. „Шуменска оперетна дружба”. Първият ѝ спектакъл, станал истинско културно събитие за шуменци е на 10 май 1914 г., когато е представена романтичната оперета „Кармозинела” по музика на Виктор Холендер. От тогава до 1943 г. той не престава да поставя на сцена оперети, опери и музикални пиеси. Постановките му претърпяват над 500 спектакъла. Последната постановка, която „Оперетна дружба” създава под негово дирижиране е „Момичето от Тигерин”.

Велико Дюгмеджиев е първият директор на „Шуменски областен оперетно-драматичен театър” през сезона 1934–1935 г. След пенсионирането си през 1935 г. продължава своята музикална, творческа и обществена дейност. През 1946 г. става първият диригент на основания в Шумен Общински симфоничен оркестър.

С богатата си музикална дейност спомага за развитието на музикалното изкуство в България. Същевременно с това е учител на редица музикални дейци, между които Панчо и Любен Владигерови, Пресиян Дюгмеджиев, Янко Зехирев, Димитър Тюлев и др.

Издава трудовете „Художествено-инструментална музика и опера в XIX век” и „Няколко думи за музикалното дело и устройството на симфоничния оркестър при Народния театър”.

Умира на 27 ноември 1958 г.

21

Източници:

Ангелова, Росица. Велико Дюгмеджиев в аналите на българската музикална култура / Росица Ангелова. // Оттука започва България : Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм “Пътуване към България” – Шумен, 14-16.05.2010 г. : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2011.

Томова, Жана. Велико Дюгмеджиев (1877-1958) – основател на първата българска оперетна дружба в 1914 г. / Жана Томова. // [Сто] 100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914 – 2014) : юбилеен сборник. – София : Съюз на бълг. композитори, 2018.

Хараланова, Бета и др. Възрожденски дейци / Бета Хараланова, Даниел Руменов. // Хараланова, Бета и др. Шуменци в националната история и култура : 199 био-библиографии / Бета Хараланова, Даниел Руменов. – Велико Търново : Фабер, 2008.

Делева, Данча. Светла диря в културната история на Шумен : 110 години от рождението на Велико Дюгмеджиев / Данча Делева. // Шуменска заря, N 80, 5 апр. 1987.

Димитрова, Нели. Шуменски диригент, музикален деятел и общественик : 135 години от рождението на Велико Дюгмеджиев / Нели Димитрова. // Шуменска заря, LXIX, N 63, 30 март 2012, с. 13 : със сн.

Прочетете още

По следите на шуменските традиции в дарителството за образование и култура

Благотворителността, солидарността и културата на даряване са показатели за ценностите в едно общество и неоспоримо мерило за неговата зрялост. Дарителството е ярко доказателство за...

24 прочети повече