Image

Д-р Добри Стоянов

Лекар хигиенист, един от основоположниците на научната хигиена в България. Роден е на 18 януари 1875 г. в Шумен. Завършва медицина в Тулуза (Франция) през 1900 г. Като студент чрез конкурс се сдобива с рядкото за чужденците във Франция отличие да стане екстерн (1897-1889) и интерн (1898-1900) в болниците и асистент по хистология. Написва и два научни труда на френски език.

От 1900 г. до 1910 г. е околийски лекар в Силистра. След това до 1913 г. е управител лекар на Силистренската второстепенна болница. Училищен лекар в мъжката гимназия в Силистра от 1913 до 1914 г. В София е назначен за лекар епидемиолог в Хигиенния институт. На тази длъжност работи от 1914 г. до 1922 г. Главен асистент в Института по хигиена към катедрата по хигиена при Медицинския факултет в София. От 1 декември 1922 г. е частен доцент в катедрата.

През Първата световна война е началник на инфекциозна болница към 4-та пехотна Преславска дивизия, по-късно на бактериологичната лаборатория при 89-та отделна армия на Добруджанския фронт.

Има 25 научни публикации с приноси към проблемите за водоснабдяването в България, към олигодинамичните (антисептичните) свойства на тежките метали и тяхното бактерицидно действие, към БЦЖ ваксината и към хранителната анафилаксия (тежка алергична реакция). Две публикации се отнасят за Силистренски окръг – водоснабдяването на Добруджа и санитарно-хигиенното състояние на училищата в Силистра.

Поставя научните основи на комуналната хигиена у нас. Лауреат на Медицинското дружество в Тулуза, член на неговата анатомично-клинична сесия и член основател на Дружеството за хигиена и предпазна медицина в България (1932).

Умира на 14 декември 1932 г. в София.

21

Източници:

Добри СТОЯНОВ. // Алманах на Софийския университет Св. Климент Охридски: Животописни и книгописни сведения за преподавателите. – С., 1940, с. 579-580.

Добри СТОЯНОВ (18.I.1875, Шумен – 14.XII.1932). // Куртев, Вълчо и др. Дейци на българската медицина и здравеопазване : Биографичен справочник / Вълчо Куртев, Веселина Ганева, Павел Серафимов. – С., 1986, с. 356.

Капинчева, Искра. Лекари шуменци допринесли за изграждането на системата на общественото здравеопазване в България след Освобождението 1878 г. / Искра Капинчева. // Шумен и шуменци в националната история : Материали от Национална научна конференция, Шумен, 10-11 май 2007 г. по случай 150 години музейно дело в Шумен / Ред. колегия: Проф. д-р Румяна Радкова и др. – Велико Търново : Фабер, 2009, с. 146-149 : със сн.

Прочетете още