Image

Николай Владов – Шмиргела

Български скулптор, художник, илюстратор, критик и театрален деец, основател и дългогодишен член на Дружеството на новите художници (1931) и негов секретар в продължение на 8 години. Работил като карикатурист във вестниците „РЛФ“ (1931) и „Български запад“ (1942). Живописец от 1933 г., скулптор от 1934 г. Роден е на 4 септември 1911 г. в град Шумен. Започва да учи едновременно право в Софийски университет и междувременно пет семестъра в Художествената академия. Негов учител е проф. Марин Василев, един от основоположниците на скулптурното изкуство у нас. Още като студент името на Николай Владов се появява за първи път във вестника за литература, критика и изкуство „Работнически литературен фронт”.

Започва да твори през 30-те години на миналия век. Най-младият от поколението художници и скулптури, който навлиза в българската скулптура като художник на работническата класа, отразявайки величието на обикновените хора от народа и преди всичко на работника. „За мен едно главно условие, за да създава един творец вълнуващи произведения, е връзката му с народа, с хората, връзката, която той трябва да добие от събитията. Без всекидневно и упорито боравене с тези вълнения, той не би могъл да създаде по-сериозни образи” – казва Шмиргела в интервю за Националното радио от 1982 г.

Името Шмиргела се появява във вестник „РЛФ” през 1931 г., когато започва да публикува разкази, под които се подписва с псевдоним измислен от племенника на Георги Бакалов Ами Бакалов: „Не виждате ли, че откъдето мине, бръсне като шмиргел…” С инициалите „ШМ” бъдещият художник започва да подписва рисунките и скулптурите си. Скулптурното ателие на художника, в което работи през последните 30 години от живота си, е известно сред художествено-творческата интелигенция с особената си артистична атмосфера и дух.

Бележитият скулптор е един от създателите на Националната художествена галерия, чийто директор е от 1959 до 1964 г. Тогава се прави и първата постоянна експозиция, която проследява българското изкуство през XIX и XX век. Създател е на постоянната изложба на икони в криптата към храм-паметника „Св. Александър Невски“, София. Автор е на труда „Скулптурата по нашите земи“ (1961) и на много статии, студии и монографии в областта на изобразителното изкуство. Главен редактор е на сп. „Изкуство” през 50-те години.

През 2006 г. е открита първата изложба на Николай Владов – Шмиргела в родния му град. Представени са 20 творби, дарени от внучката му Юлия Банкова. Няколко години преди смъртта си напуска Съюза на българските художници. Умира на 28 юли 1999 г.

14

Източници:

Хараланова, Бета и др. Художници / Бета Хараланова, Даниел Руменов. // Хараланова, Бета и др. Шуменци в националната история и култура : 199 био-библиографии / Бета Хараланова, Даниел Руменов. – Велико Търново : Фабер, 2008

Шмиргела, Николай. Николай Шмиргела : [Албум] / Николай Шмиргела ; Представен от Атанас Стойков, Светлин Русев. – [София] : Бълг. художник, 1971

Прочетете още