Image

Полковник Димитър Бояров – строител на българската артилерия

Димитър Бояров е роден през 1858 г. в Шумен. Произхожда от шуменската патриотична фамилия Боярови. Първоначално най-вероятно учи в шуменското класно училище. Завършва Роберт колеж в Цариград през 1878 г., след което постъпва във Военното училище и е от първия випуск от 165 български офицери от 1879 г., подпоручик артилерист. Димитър Бояров служи 19 години като офицер на различни длъжности. Най-напред е назначен за началник на артилерийския склад в Разград. По време на Сръбско-българската война през 1885 г. е командир на Четвърта батарея от Втори артилерийски (шуменски) полк, на който през 1889-1890 г. е командир. От март 1890 г. е назначен за началник на артилерийския полигон във Военното министерство в София. От 1 ян. 1892 г. до ранната си смърт на 13 септ. 1898 г. като подполковник и полковник – 1896 г., е и началник на Техническия отдел и началник на Артилерийското управление със съответните технически и строеви отдели и артилерийски полигон. От подпоручик до полковник, като строеви командир или началник на артилерийско управление и на Техническия отдел във Военното министерство, се изявява като активен строител на българската армия – в частност на българската артилерия.

Група офицери, участвали през 1885 г. в щурма при Драгоман. Последните двама вляво, прави – вторият е кап. Димитър Бояров.

На 3 дек. 1891 г. Народното събрание приема нов закон за изграждане на съвременната българска армия. В резултат на това на полковник Д. Бояров се възлага усилена работа по превъоръжаване на българската артилерия с най-съвременни артилерийски системи. Първоначално той има двама помощници: капитаните Цветков и Калин Найденов, а през 1896 г. те са вече пет.

В тази своя дейност, полковник Бояров изявява качества на виден военен деец – творец и ръководител. Владеенето на чужди езици му помага да следи развитието на военното дело не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той формира свое виждане за развитие на военното дело у нас, както и за мястото на артилерията в него. А като математик и човек с техническа мисъл, той чертае и създава редица свои детайли, които внедрява във въоръжението. Тези качества му отреждат място като специалист в правителствените делегации за проучване, закупуване и доставяне на най-нова модерна артилерийска материална част за българската армия от Германия.

По отношение на прякото участие в преустройството, превъоръжаването на българската армия, респ. на артилерията, дейността на полковник Бояров е от общоармейски национален мащаб.

Умира от тежко заболяване на 13 септ. 1898 г. във Виена, едва 40-годишен.

Къщата на семейство Боярови в Шумен

Днес е запазена значимата, в архитектурно отношение, къща на ул. „Васил Левски” № 32, известна като Къщата на майор Бояров. Архитект Венелин Иванов я включва в своята книга „Шуменски значими сгради 1882 – 1950 година”, в която пише, че тя е „особена къща, известна като къщата на майор Бояров, която понастоящем се обитава от семейство на д-р Чилингиров…състои се от две тела, едното правоъгълно, лежащо, а другото шестоъгълна призма, действаща като кула…Липсват белези, по които да се определи проектантът”. Състои се от общо 12 стаи. В Шумен тя е единствен веществен, при това архитектурен паметник, който е построен и ползван от местни жители – герои от Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Не е известно кога е строена, но се знае, че е била собственост на многолюдното семейство Боярови, в което се раждат и израстват трима братя: Димитър, Иван и Панайот. Техни наследници в Шумен вече няма.

22

Източници:

[Втори] 2-ри артилерийски полк. // Материали по история на Шуменския гарнизон / Под общ. ред. на Мишо Атанасов Йорданов. – Шумен : М-во на отбраната, 1995, с. 30.

Димов, Димо Тотев. Братя полковници Боярови / Димо Димов. – Шумен : Изд. авт., 2016. – 9 с. : с ил. ; 20 см

Димов, Димо Тотев. Къщата на майор Бояров в Шумен / Димо Димов. – Шумен : Изд. авт., 2015. – 39 с. : с ил. ; 20 см

Димов, Димо Тотев. Полковник Димитър Бояров : строител на българската артилерия / Димо Димов. – Шумен : Изд. авт., 2015. – 17 с. : с ил. ; 20 см

 

Прочетете още

Първата телеграфна служба, създадена на базата на първия телеграф в турската империя

След Освобождението в България няма модерни за времето си съобщения, но за кратко време съобщителното дело получава добро развитие. Съобщенията са фактори в просветното,...

17 прочети повече