Image

Рафаил Георгиев Мощев

Седемдесет и пет години живее Рафаил Мощев в две епохи – възрожденската и следосвобожденската. И в двете Рафаил Мощев – поборник, читалищен деец, индустриалец, общественик – остава в историята на Шумен. А градът успява веднага след Освобождението да изживее трудностите и постепенно да придобие европейски облик.

Роден е на 16 януари 1856 г. в Шумен. Първоначалното си образование получава в родното си място. Ученическите му години съвпадат с 60-те години на XIX в., които са апогей в материалната и духовна култура на града. Едва шестнадесет годишен става член на шуменския таен революционен комитет под председателството на Панайот Волов. Ползва се с неговото доверие, затова апостолът му поверява събирането на комитетското настоятелство.

През януари 1875 г. по повод на т.нар. „Френска сватба”, Мощев е задържан и изпратен в Русе. След пет месеца е освободен под гаранция. Участва в Старозагорското въстание през 1875 г. и е осъден на смърт. Скоро смъртното наказание е отменено с доживотно заточение в Мосул. Амнистиран е на 28 март 1878 г. По време на Сръбско-българската война Мощев участва като доброволец при обсадата на Видин.

През 1886 г. основава самостоятелна работилница за производство на колбаси, салами, шунка, пушен език и луканка, която прераства във фабрично заведение с клон в Русе. По данни на самия Мощев, тя се намира в Черковната част № 874. Работилницата е първа по година на основаване. През 1891 г. привлича на работа майстора колбасар Йосиф Леополд, с когото подписва двугодишен договор и благодарение на уменията му колбасарската фабрика на Мощев просперира. Само в района на Шумен успява да продаде 50 000 кг консерви. Производството се увеличава и той привлича в семейния бизнес синовете си Георги и Велислав. Открива и втори магазин в централната част на града.

Рафаил Мощев е сред учредителите на пивоварното акционерно дружество. На 26 октомври 1882 г. Атанас Чанев, Радуш Симеонов, поручик Козарев, Васил Щерев, Р. Мощев, Ангел Радушев и Васил Каракашев основават „Българско пивоварно дружество – Шумен.” Целта, която си поставят акционерите, е производството и продажбата на пиво на едро и дребно. Веднага сключват договор с майстора пивовар Франц Милде за 6 години.

През 1898 г. Рафаил Мощев участва в регистрирането на търговска фирма „Симеонов, Мощев и сие” със седалище в Шумен. Предмет на предприятието е обработката на сурови кожи. На кожарска индустриална изложба в Русе продукцията на кожарската фабрика е наградена за добра изработка на лицеви кожи.

В началото на века Рафаил Мощев открива работилница за разни видове сапуни. В нея работят дванадесет души.

През 1912 г. синовете на Мощев – Георги и Велислав и Георги И. Бакалов, учредяват нова фирма за търговия със суров тютюн и покупко-продажба на едро под фирмата „Братя Г. и В. Мощеви и Г. И. Бакалов”. На по-късен етап в управлението ѝ влизат и зетьовете на Р. Мощев – Асен Власков и Георги Халтъков.

Успехите подтикват фамилията да разшири своята дейност в консервното дело. На 1 юли 1924 г. в търговския регистър е вписано Събирателно дружество „Рафаил Мощев и сие” със седалище Шумен.

Рафаил Мощев е сред първите по-дребни производители на растителни масла с фирмата си „Рафаил Мощев и синове”. Тя произвежда масло от всички маслодайни растения.

Известният шуменец е един от първите притежатели на автомобил в града.

Рафаил Мощев се включва активно и в обществения живот. Член е на настоятелството на читалище „Архангел Михаил” (1884-1885). През 1926 г. взема участие в комитета за издигане на паметник на Панайот Волов в Шумен.

Умира в Шумен на 17 април 1931 г. след кратко боледуване.

13

Източници:

Ангелова, Росица. Градът и човекът в две епохи през призмата на един човешки живот: Рафаил Мощев (1856-1931) / Росица Ангелова. // Известия – Регионален исторически музей, Русе, ХІІІ, 2008, с. 338-346 : със сн.

Работилници за производство на растителни масла в Шуменско. Фабрика за консерви в Шумен. // Списание на българското икономическо дружество, 1897, N 8, с. 461.

Хараланова, Бета и др. Шуменци за Шумен : 199 био-библиографии / Бета Хараланова, Даниел Руменов, Стела Славчева. – В. Търново : Фабер, 2012. – 240 с. : с портр. ; 24 см

 

Прочетете още