Image

Базово училище

Второ основно училище „Д-р Петър Берон” е създадено през 1921 г., когато Висшия педагогически  курс в град Шумен се обявява като самостоятелен учителски институт за прогимназиални учители. За неговите практически нужди се създава специално прогимназиално училище под името Шуменска държавна образцова прогимназия.

Мъжката гимназия, Учителски институт и Образцовата прогимназия

Първоначално прогимназията се е помещавала в западното крило на долния етаж на Шуменската мъжка гимназия, която е първата построена сграда в Добруджанския квартала. Строежът ѝ започва през 1906 г. Наричат я „Интернат” или „Мъжка гимназия”. В нея освен гимназията, в западното крило на учебното здание се помещава Висшият педагогически курс, създаден през 1919 г., който през 1921 г. започва да се именува Учителски институт и Образцовата прогимназия към него.

До учебната 1927/1928 г. Второ основно училище „Д-р Петър Берон” носи името „Образцова прогимназия”. Когато другите две прогимназии в града – девическата и мъжката се превръщат в смесени, Образцовата прогимназия започва да се нарича “Трета народна смесена образцова прогимназия“. Тя служи като основна база на института. През 1943 г. прогимназията приема за патрон името на Учителския институт – „Д-р Петър Берон”.

Учителския институт

През 1950 г. със заповед на Околийския народен съвет на отдел Народна просвета се слива Осмо начално училище в Добруджанския квартал с директор Даринка Хаджиева и Трета образцова прогимназия с директор Петър Добрев. Новообразуваното учебно заведение носи името Второ единно основно базово училище „Д-р Петър Берон”. Премества се в нова сграда, построена на широка поляна в Добруджанския квартал по план на арх. Иван Чалъков. Тя е издигната благодарение на многобройните настоявания на кварталците пред общината и доброволния им труд.

През 1953 г. се завършват всички класни стаи в сутерена, а в следващата година се довършва изграждането – построяват се географска площадка, физкултурно игрище, оформят се цветни градини и малък участък за опитно поле на учениците от начална степен. От 1960 г. училището има вече и голям физкултурен салон. Всичко това става с помощта на учители, ученици и родители.

Второ основно базово училище „Д-р Петър Берон”

През учебната 1958/1959 г., в навечерието на патронния празник, учителския съвет учредява ежегодна „Беронова награда” за ученици завършили випуска с отличие с разностранни интереси и активно участие в училищния живот.

По случай своята 50-годишнина Второ основно базово училище „Д-р Петър Берон” е наградено с високото отличие орден „Кирил и Методий” II степен.

Още от създаването си, училището винаги е било база за хоспитиране и практика на много учители от цялата страна, получили висшето си образование в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (до 1995 г. Висш педагогически институт). В Шуменска област и в много селища в България, Второ основно базово училище „Д-р Петър Берон”  е известно като „Базовото училище”.

17

Източници:

Вачкова, Кина Атанасова. История на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” / Кина Атанасова Вачкова; Ред. Румяна Йовева. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011

Дом за всички: 40 години читалище “Тодор Петков” ; 80 години Добруджански квартал /  Състав. Марин Калинов, Антонин Горчев . – Шумен : Антос, 2003

[Осемдесет и пет] 85 години Второ основно училище „Д-р Петър Берон”/ Състав. Василка Димова и др. – Шумен, 2006

 

Прочетете още