Image

Взаимно девическо училище в Шумен

През първата половина на XIX век Шумен се издига като голям икономически и културен център с добре развити занаяти и търговия. С тях се разкрива необходимостта от ново светско образование.

По инициатива на общината се създава светско взаимно девическо училище, с което се задължават всички организации на еснафа да отделят част от своите приходи за неговата издръжка. Към него биват привлечени известни и добре подготвени учители като Стефан Изворски, Сава Доброплодни и Сава Филаретов. В девическото училище взаимоучителната метода била въведена през 1846 г. Броят на ученичките нараснал над 100. До 1850 г. училището се помещава в една от стаите на черковната килия, пристройка към църквата „Св. Възнесение”.

В началото на 1850 г., след основен ремонт и пригодена за училище, девическото взаимно училище бива преместено в къща подарена на черковното настоятелство от Атанас хаджи Великов. В този период обучението е поверено на учителя Христаки Букурещлиев.

Къщата на Анастас Хаджистоянов, превърната в девическо у-ще през Кримската война 1853-1856 г.

По време на Кримската война (1853-1856), Шумен е стратегическа военна база. Училищните сгради се използват за военни нужди, а учебните занятия се преустановяват. Само девическото взаимно училище не прекратява учебния процес. До края на войната е преместено в една от стаите на къщата на училищния настоятел хаджи Анастас Стоянов. Там учат и завършват 15 девойки под ръководството на първата жена учителка в Шумен Елена Златарева-Илиева, ученичка на Сава Доброплодни.

13

Източници:

Джумалиев, Георги. Учебното дело в Шумен през първата половина на ХIХ в. / Георги Джумалиев. // Шумен – Коларовград : Сборник от статии и материали за миналото на града : Т. 2. – Коларовград, 1963

Лечев, Дечко Господинов. Шумлян, град великий под Балкана… : Монография / Дечко Лечев. – Варна : Славена, 2004

[Сто и четиридесет] 140 години девическо училище в Шумен [Първа политехническа гимназия “Лиляна Димитрова”] : Юбилеен сборник. – Шумен : печ. Г. Димитров, 1968

Прочетете още

Д-р Иван Карамихайлов – първият български хирург, признат за „народен лекар”

Д-р Иван Михайлов Карамихайлов е един от създателите на хирургията в България, първият цивилен ръководител на редица военномедицински болници по време на Балканската и...

19 прочети повече