Image

Архитект Йероним Богутински

Шумен – град с пъстър етнически състав, както днес, така и в миналото. Етноси, заселили се като завоеватели или емигранти по различни причини. След Освобождението, една културна спогодба довежда в България много чехи, за да помогнат за възраждането на държавата. У нас пристигат инженери, архитекти, занаятчии, пивовари, видни интелектуалци – историци, художници, музиканти, нареждайки се сред строителите на съвременна България. Това са хора на духа, идеалисти, високообразовани, предприемчиви специалисти. По това време пристига историкът Константин Иречек, братята археолози Карел и Херман Шкорпил, художниците Иван Мърквичка и Ярослав Вешин, архитектите Тома Върхота, Йероним Богутински, основателят на Пивовара в Шумен – Франц Милде и др. Много от тях остават до края на живота си в България.

Инж. Йероним Богутински

Трайни следи от пребиваването си в Шумен оставя инженер Йероним Богутински – главен архитект на града ни в края на XIX и началото на ХХ век. Роден през 1853 г. в Хинава,в семейство на чешки благородници, той получава солидно за времето си образование, завършвайки висше техническо училище в Прага през 1876 г. Става строителен инженер с голямо бъдеще, но едва двайсет и шест годишен, напуска родината си през юли 1879 г. Пристига в София и до края на 1880 г., работи в Софийско общинско управление за благоустройството на столицата.

Запазен документ от 1884 г. свидетелства, че инженер Богутински е назначен за градски архитект на град Шумен, с което се задължавал да изготви план на града и да ръководи всички строежи. През 1885 г. Франц Милде и Йероним Богутински изготвят план за застрояването и залесяването на района на Пивовара. От 1 януари 1893 г. е приет за окръжен главен инженер в Шуменската постоянна комисия. В периода от 1908 до 1912 г. е градски инженер в Разградската община, а около 1918/19 г. отново е градски инженер в Шумен. Проектира много обществени и жилищни сгради в града, които се отличават със строгите си класически форми. Създава семейство с образована българка от знатен търговищки род. Умира в Шумен през 1919 г.

Сградата на Български червен кръст

Част от проектираните и изградени сгради на инженер Богутински са:

Сградата на Български червен кръст на ул. „Цар Освободител”, построена през 1896 г. Дарена е през 1928 г. на Червен кръст – Шумен от известния шуменски дарител Димитър Кънчев.

Сградата на Държавен архив – Шумен. Построена  през 1908 г., тя е била къща на Димитър Кънчев, известен шуменски дарител. По-късно във времето е одържавена и предоставена за ползване на Шуменската библиотека от 1955 до 1984 г., след което е предадена на Шуменския държавен архив.

Сградата на Държавен архив – Шумен

Домът на генерал Марин Куцаров, изграден отново по проект на Йероним Богутински (срещу сградата на Държавен архив – Шумен  на ул. „Цар Освободител”).

Къщата на шапкарката Райна Дюлгерова на ул. „Цар Освободител”(срещу къща „Елеонора”). Райна Дюлгерова е първата жена отворила галантериен магазин в града ни, носел името „Елегантност”. В него се предлагали изработените от собственичката дамски и детски шапки.

В близост до нея се намира къщата на Димитър Иванов – строителен предприемач. За нея се смята, че е изградена по проект на инж. Богутински. Първоначално е била едноетажна, след което през 1928 г. собственикът Димитър Иванов я надгражда.

Къщата на проф. д-р Стоян Данев на ул. „Цар Освободител” – сграда впечатляваща със своята осанка. Стоян Данев е министър-председател на България в няколко правителства в началото на ХХ в. и председател на Народното събрание.

Къщата на проф. д-р Стоян Данев

До голяма степен на чехите в Шумен дължим началото на производството на бира и колбаси, както и полагането на основите на бъдещия институт за захарно цвекло. С тях е свързано откритието на археологическите старини в Плиска и Мадара. В края на XIX в. и началото на ХХ в. чешкото присъствие в Шумен оставя трайни следи в обществения и културния живот на шуменци, така както унгарските емигранти правят това петдесет години по-рано.

           

26

Източници:

Иванов, Венелин. Чехи живяли и работили в Шумен / Венелин Иванов. // Малък сборник включващ публикации в някои сборници, списания и вестници от 1956 – 2001 г. / Венелин Иванов и др. – Шумен : ЮниЕкспрес, 2002

Иванов, Венелин. Шуменски значими сгради 1882-1950 : Едно проучване / Венелин Иванов. – В. Търново : Фабер, 2004

Колева, Красимира. Етнокултурен и лингвистичен аспект на чешкото присъствие в Шумен / Красимира Колева. // Чехи в България и българи в Чехия : Етносоциални и културноантропологични модели. Литературоведски и лингвистични аспекти : Сборник доклади и научни съобщения от XIV чешко-българска конф., Шумен, 22-27 май 1995 г. / Ред. кол. Кина Вачкова и др. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 1998

Хараланова, Бета и др. Архитекти / Бета Хараланова, Даниел Руменов, Стела Славчева. // Хараланова, Бета и др. Шуменци за Шумен : 199 био-библиографии / Бета Хараланова, Даниел Руменов, Стела Славчева. – В. Търново, 2012

Прочетете още

Първото девическо килийно училище в Шумен

През първите векове на османското владичество единствените места, където са се запазили и поддържали традициите на българската писменост, били килийните училища. Първоначално се създават...

14 прочети повече